ผลการค้นหา

ตั้งค่าการแสดงผล

การแสดงผลต่อหน้า 

ปิด

 
iP1980

แหล่งแสดงผลการค้นหา

0. ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ซีรี่ย์ iP1900 เวอร์ชั่น 7.5.0 (Mac OS X 10.3/10.4/10.5)

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ซีรี่ย์ iP1900 เวอร์ชั่น 7.5.0 (Mac OS X 10.3/10.4/10.5) อัพเดตครั้งล่าสุด : 22-Jun-2009 ฉบับที่ : 0100132801 ระบบปฏิบัติการ Mac OS X เค้าโครง ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตของแคนนอน ข้อกำหนดระบบ Mac OS X 10.3.9/10.4/10.5 คำเตือน Mac OS X v10.5 1. ในกรณีที่ความละเอียดหน้าจอแสดงผลนั้นเป็น 1024 x 768 หรือน้อยกว่า เมื่อปุ่ม ''Print'' และปุ่ม ''C

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/0100132801.html

1. ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเวอร์ชั่น 3.00 สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux (rpm Common package)

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเวอร์ชั่น 3.00 สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux (rpm Common package) อัพเดตครั้งล่าสุด : 21-Nov-2008 ฉบับที่ : 0100159803 ระบบปฏิบัติการ Linux รายละเอียด ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับลีนุกซ์ การสนับสนุน ซอฟท์แวร์นี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาขึ้นโดยแคนนอนและจัดทำการเผยแพร่ซอฟท์แวร์โดยบริษัทแคนนอนในภูมิภาคต่างๆ แคนนอนในฐานะของ ผู้ผลิตเค

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/0100159803.html

2. iP1900 series On-screen Manual (Windows 7/7 x64/Vista/Vista64/XP/XP x64/2000)

iP1900 series On-screen Manual (Windows 7/7 x64/Vista/Vista64/XP/XP x64/2000) อัพเดตครั้งล่าสุด : 18-Jun-2010 ฉบับที่ : 0300117701 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Windows 7 (x64) Windows Vista Windows Vista (x64) Windows XP Windows XP (x64) Windows 2000 ประวัติการอัพเดต - Officially supports Windows 7. ข้อกำหนดระบบ Windows 7(32bit) Windows 7(64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/0300117701.html

3. คู่มือเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ (Getting Started)

คู่มือเริ่มต้นใช้งานเครื่องพิมพ์ (Getting Started) อัพเดตครั้งล่าสุด : 05-Dec-2008 ฉบับที่ : 0300136201 ระบบปฏิบัติการ ไม่ระบุ ข้อมูลไฟล์ ชื่อไฟล์ : iP1980_GS_A3-1_V2.pdf เวอร์ชั่นไฟล์ : V2 ขนาดไฟล์ : 4,297KB ข้อสงวนสิทธิ์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง หรือรับประกันในโปรแกรม ไฟล์ ไดร์เวอร์ หรือข้อมูลใดๆที่มีอยู่ หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากโปรแกรม ไฟล์ หรือได

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/0300136201.html

4. พื้นที่การพิมพ์

พื้นที่การพิมพ์ อัพเดตครั้งล่าสุด : 06-Jun-2008 ฉบับที่ : 8200209600 การแก้ไข Letter, Legal Envelopes กระดาษขนาดอื่นๆที่นอกเหนือจากขนาด Letter, Legal, Envelopes เพื่อให้ได้ผลลัพท์คุณภาพการพิมพ์สูงสุด เครื่องพิมพ์นั้นรองรับการตั้งกั้นหน้ากระดาษทั้งสี่ด้าน และพื้นที่ที่สามารถทำการพิมพ์ได้จริงนั้นคือพื้นที่ภายในกรอบกั้นหน้าทั้งสี่ด้านดังกล่าวข้างต้นนั้น พื้นที่การพิมพ์ที่แนะนำ: แคนนอนขอแนะนำให้ท่า

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/8200209600.html

5. การทำการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การทำการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน อัพเดตครั้งล่าสุด : 11-Jun-2008 ฉบับที่ : 8200209000 การแก้ไข การทำการพิมพ์เอกสาร (Windows) การทำการพิมพ์เอกสาร (Macintosh) การทำการพิมพ์เอกสาร (Windows) หมายเหตุ ขั้นตอนการทำงานในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแต่ละตัวนั้นอาจแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานนั้นโปรดดูในคู่มือการใช้งานของแอพพลิเคชั่นที่ท่านเลือกใช้งานอยู่ หน้าจอการทำงานที่ใช้เป็

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/8200209000.html

6. การพิมพ์ไม่เริ่มต้นขึ้นมา

การพิมพ์ไม่เริ่มต้นขึ้นมา อัพเดตครั้งล่าสุด : 07-Jul-2008 ฉบับที่ : 8200273900 ฉบับ สาเหตุและวิธีการแก้ไข สิ่งที่ต้องตรวจสอบ 1: ให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไว้อย่างแน่นหนาดีแล้ว จากนั้นให้เปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ขึ้นมา สิ่งที่ต้องทำการตรวจสอบ 2: ให้ทำการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ตรวจสอบในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้: สิ่งที่ต้องทำการตรวจสอบ 3: ใ

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/8200273900.html

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.6 (INKJET PRINTERS)

การแก้ไข เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่รองรับการทำงาน Mac OS X v10.6 วิธีการได้มาซึ่งซอฟท์แวร์ที่รองรับการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.6 ข้อมูลนี้จะรายงานถึงข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.6 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่รองรับการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Mac OS X v10.6 นั้นมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆที่ไม่ได้รับการล

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/8200619600.html

8. ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเวอร์ชั่น 3.00 สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux (คู่มือการทำงาน [FAQ (ไฟล์ html)] )

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเวอร์ชั่น 3.00 สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux (คู่มือการทำงาน [FAQ (ไฟล์ html)] ) อัพเดตครั้งล่าสุด : 21-Nov-2008 ฉบับที่ : 0300178001 ระบบปฏิบัติการ Linux รายละเอียด ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับลีนุกซ์ การสนับสนุน ซอฟท์แวร์นี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาขึ้นโดยแคนนอนและจัดทำการเผยแพร่ซอฟท์แวร์โดยบริษัทแคนนอนในภูมิภาคต่างๆ แคนนอนในฐา

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/0300178001.html

9. รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้ อัพเดตครั้งล่าสุด : 11-Jun-2008 ฉบับที่ : 8200210800 การแก้ไข รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาดกระดาษ น้ำหนักกระดาษ หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บกระดาษ เพื่อผลลัพธ์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับการทำการพิมพ์ แคนนอนขอเสนอสื่อสิ่งพิมพ์อันหลากหลาย เช่นกระดาษสติกเกอร์ไปจนถึงกระดาษอื่นๆที่เหมาะสำหรับการทำการพิมพ์ภาพและเอกสารทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเ

http://support-th.canon-asia.com/contents/TH/TH/8200210800.html

Powered by MARS FLAG